fredag 9 september 2016

Hemvärnsdebatten

Hemvärnets utveckling och uppgifter

En ständigt återkommande debatt på bloggar, forum och på Twitter är Hemvärnets utrustning, uppgifter, utveckling och utformning. Denna debatt upplever jag drivs främst av gräsrötterna i HV och HV-befäl på lägre nivå. Debatt om HVs utveckling upplever jag helt frånvarande bland officerare, förutom kanske i några muttrande i hur HV-KFÖer stjäl tid och kraft från förbanden.

Först och främst:

HV är helt avgörande för svenska försvaret. HV har i nuläget, utan att utöka förmågepaletten, mer uppgifter än de har förband till. Det finns alltså inte Hemvärnsförband som bara väntar på att få mer uppgifter, Det är helt mättat och numerären borde egentligen ökas (vid anslagsökning till FM).

Det engagemang som hemvärnssoldaterna visar på sin fritid för Sveriges försvar är något jag djupt respekterar.

HVs fördelar:

HVs existensberättigande utöver det omättliga behovet av förband för skydd och bevakning är följande:
 • Det är billigt. Frivilligheten och faktumet att målsättningar och övningstid är kort samt att materielen är enkel, gör att de är ett väldigt billigt förband.
 • Lokal rekrytering med låga krav och korta övningar öppnar upp för helt nytt rekryteringssegment som inte övriga förband rår på. De är frivilliga som har tid att avsätta några helger men inte lång GU och T-tjänst på avlägset förband med långa KFÖ-er och hårda fyskrav. Denna fördel i rekryteringsunderlag skall ej underskattas.
 • Lokal förankring över hela Sveriges yta.
 • Avsaknad av utrustning som kräver lång utbildning eller mycket underhållsresurser.
Bör HV utvecklas mot att bli markstridsförband?

För att förtydliga: Att öva grupp- och plutonsstrid är inte samma sak som att vara markstridsförband. Alla arméns förband övar strid i någon form.

Nej, HV bör absolut inte utvecklas mot stridande roll. HV behöver inte fler uppgifter. Argument mot den utvecklingen är följande:
 • HV har inte utbildningstid eller soldatmaterialet.
 • HV har inte utbildningsanorningar eller befäl för att utbilda markstridsförband.
 • HV-batstab är inte skickad eller organiserad för att leda markstrid.
 • HV har inte de funktioner som krävs av markstridsförband vad avser bla bekämpning.
 • HV saknar vapensystem för att möta kvalificerade förband.
Åtgärder för att "åtgärda" hindren för utveckling mot stridande roll arbetar direkt mot de förtjänster som HV har. Till exempel:
 • Om HV får kravtabell C på fysiska kraven  så kommer kanske 80% (gissning) av HV nuvarande personal ej kunna vara del av förbandet. HV låga krav är en unik fördel i rekryteringssammanhang.
 • Om HV får längre utbildningstid kommer många tvingas sluta, de som hade tid för någon helg men ej 5 månader förbandsutbildning och KFÖ på flera veckor varje år.
 • Förmågeuppbyggnad inom helt avgörande funktioner kommer kräva enorm uppoffring av övriga arméns resurser i form av utbildningsanordningar, befäl och tid. Då är det bättre att lägga den energin på övriga arméns förband.
 • Kvalificerade pv- och IE-system är brist i övriga armén. Det finns inget över för HV. Skall vi köpa mer så bör arméns nuvarande manöverbataljoner förtätas med system, ej ge några till HV.
Men om HV tvingas strida då?

Jag skulle kunna sträcka mig till att HV kan ta den roll som förut lokalförsvarsförband i form av skansskytte hade. Dvs försvar av fasta försvarsanläggningar som motståndsnästen och andra statiska väl skyddade anläggningar. Det finns behov av det och kanske de skulle kunna vara en beredduppgift. Att var och en efter förmåga fortsätter motståndet i form av fria kriget är en helt annan sak. Det skall alla i uniform göra efter bästa förmåga.

Slutligen:

If it ain't broke don't fix it!

29 kommentarer:

 1. Glöm dock inte att Hv faktiskt består av flera delar, där krav, ansats och inriktning skiljer och skall tillåtas skilja sig. Det finns väldigt mycket kvalificerad potentiell personal i samhället som skulle göra stor nytta i Hv. Därmed inte sagt att de blir i nivå med /K eller /T, men väldigt mycket bättre än stora delar av dagens Hv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men individer gör inte ett förband... Det spelar ingen roll om en ex-SOG blir hvsoldat, hans eller hennes hvförband blir inte SOG för det.

   Radera
 2. Helt riktigt kan man inte förlänga tjänstgöringstiden hur mycket som helst för frivilliga yrkesarbetande, men materielen måste hänga med övriga länders utveckling då vi inte kan räkna med att de kommer med 50tal grejor. I vårt kompani har vi veteraner från Afganistan och Kosovo men även de med bara två veckors GU. Det borde finnas ett mellanting mellan HV och T anställda för de som vill göra mera och då med ersättning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Materielen ska vara tillräckligt bra för de uppgifter som förbandstypen ska lösa ut. Vilket man får säga att den är idag. Visst är det alltid roligt med en ny automatkarbin osv, men frågan som måste ställas är alltid: behövs det verkligen för att lösa ställd uppgift? Svaret är oftast nej...

   Radera
  2. Jag tror inte heller att en ny ak kommer att ge några magiska förmågor men den kommer att vara ca3,5kg lättare och det kan vara lättare att rekrytera om nya slipper att använda samma vapen som deras farfar. Sen har vi en liten lucka där det inte finns yrkesförband på 80mil mellan Luleå och Uppsala.

   Radera
  3. Nu verkar många hvsoldater vilja använda samma vapen som sin farfarsfar, så åldern kan knappast vara avgörande... Visst, en ny ak lär vara lättare men som sagt, är det verkligen avgörande för förbandets förmåga att lösa sin uppgift?
   Vad avståndet till anställda förbands utgångsgruppering har att göra med val av ak förstår jag inte riktigt.

   Radera
 3. Håller helt med (är Hv på lägsta nivån, men eldsjäl).

  SvaraRadera
 4. Till viss del har du rätt men angående T förbanden så är det Hv förband som kör skyttefordon. Fysiken är inte bättre dvs många där klarar inte kravnivå C.
  Finns många yrkesförband där stora delar inte klarar fastslagen fysnivå.
  T förbanden uppvisar stor oförmåga att rekrytera personal.
  Majoriteten av dom som slutar som K och fortsätter i FM gör det i Hv istället för T förband.
  Det bevisar ju att Hv är mer attraktivt än T förband.

  Angående PV vapen så bevisar ju ex GRK i Dalarna att gamla VPL har en extremt snabb åtettagningsförmåga. Samma bör gälla PV vapen ex Rb55 samt 56.
  Robot 57 är det inga problem alls att lägga 2 övningar på att utbilda på.

  Slutligen så vill jag säga såhär :
  Det är EXTREM skillnad på förband och förband i Hemvärnet tyvärr.
  MARTHA utvärderingar har gjorts där vissa förband är klassad i nivå med K förband.
  Det är ett problem, nivåskillnaderna alltså.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för svar.

   Gamla värnpliktiga är inget vi kan bygga förband på. Det är Inte det system som nu finns och vi måste tänka på vas som är oroducerbart i framtiden.

   Att enskilda plutoner sköter sig eller inte på HV-, T- eller K-förband är inget som egentligen är intressant i diskussionen.


   Även om om det finns tid och kompetens att utbilda HV på rb57 (vilket inte finns i HV) så finns inte tillräckligt med system till HV.

   Så det är bra att många dugliga soldater ur K-förband börjar i HV så att förmågan höjs. Den förmågan skall dock inte bli kvalificerade stridsuppgifter.

   Radera
  2. Det viktigaste argumentet är att vi går inte göra något som gör HV dyrare. Då faller hela konceptet.

   Radera
  3. Tid finns absolut.
   Handlar om att vara effektiv.
   Kompetens likaså. Finns hela Utbildningsgrupper som har som uppgift att utbilda Hemvärnet.
   Mängden system?
   Nu är ju systemet nytt i hela FM så inte konstigt att mängden vapen är begränsat i nuläget.

   Radera
  4. Tror nog att du grävt överskattar både numerär och kompetensbredd hos utbildningsgrupperna. Om de inte skulle ha något problem med att utbilda på rb 57, hur kommer det sig då att de inte klarar av att utbilda hv själva idag?

   Radera
 5. Överskattar ingenting.
  Vet precis vad jag pratar om.
  Numerären är fastslagen efter en org.
  Är en del av systemet att plocka in externa instr till övningar. Så funkar det på alla förband oavsett försvarsmaktsgren.Fungerade även så på gamla VPL tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart är utbgrp bemannade efter gällande org. Min poäng var att den org är ganska liten, vilket gör ditt "hela utbgrupper som har till uppgift att utbilda hv" lite roande. När den org som sagt inte är tillräcklig för att idag utbilda hv utan stöd av övriga förband så är den knappast tillräcklig stor för att dessutom utbilda på nya vapensystem...

   Att plocka in instruktörer för rutintjänst är definitivt inte "så funkar det på alla förband", det är en unik företeelse för hv. Däremot kan förband få tillförda FBI vid övningar, men det är en helt annan sak.

   Radera
  2. Klart att det är rutin.
   Har vid flertalet tillfällen klivit in som instr tillsamanns med kollegor när andra kompanier/Bataljoner övat.

   Radera
  3. Som sagt, skillnad mellan att plocka in FBI vid övningar och att behöva stöd för rutintjänst - vilket utbildning är för ett förband.

   Utbildningsgrupperna är inte dimensionerade för att själva utbilda HV idag, därför får andra förband hela tiden avdela befäl ur egen organisation för att stötta HV. Ändå hävdar du att utbildningsgrupperna på något sätt ändå skulle lösa ytterligare utbildningsuppdrag på egen hand?

   Radera
  4. Ja det hävdar jag.
   Planering är nyckeln till allt.
   Att det uppenbarligen finns individer som är väldigt mot att ge Hv mer kvalificerade vapensystem bevisar ju du klart och tydligt

   Radera
  5. Ok, då kan HV börja med att planera så att man klarar av att utbilda sig på dagens uppgifter och materielsystem med enbart stöd av utbildningsgrupperna då... Innan man börjar se sig om efter nya uppgifter och materielsystem.

   Är jag emot att tillföra HV mer kvalificerade vapensystem? Jajjemen. Jag vill att HV ska bli bra på att lösa sina H-uppgifter, inte kraftsplittra. Framförallt vill jag inte att HV ska bli dyrare per förband, för då kommer vi att få en lägre numerär vilket direkt inverkar på FM förmåga. Negativt.

   Radera
 6. Hur är det tänkt i det återtagna GU-utbildningskonceptet och blivande blandutbildning inkluderat en utbildning av värnpliktiga?

  Här verkar det ju finnas möjligheter att utbilda både frivilligt sökande och värnpliktiga till hela paletten av befattningar och förband!

  Här kan man ju skräddarsy allt från enskilda individer/kompetenser till Hv-bataljoner med eget understöd redan i utbildningsplanen.
  Det som behövs är väl som vanligt lite tänk utanför boxen och någon som vågar fatta beslut.
  Eller är det tänkt att HV-org skall överleva med hjälp av avdankade yrkessoldater och intresserade överblivna värnpliktiga av nyare modell?

  Jag förutsätter att de nyutbildade värnpliktiga ryms inom egna förband och inte blandas med de som har en skyldighet att verka utomlands.
  Skulle så inte vara fallet har vi skapat mer problem än de som redan finns inom FM.

  Det finns stora fördelar med HV-systemet som inte kan övas fram och dessa kommer fram nästan varenda gång någonting händer utöver det vanliga i samhället.
  Antar att de första som skulle upptäcka "de små gröna männen" vore hv-soldaterna som känner igen fordon, människor och var dessa hör hemma i bygden. De ser direkt om någon obehörig dyker upp.

  Vi på den gamla teatern hade mycket goda erfarenheter från samverkan och övningar med HV. De hade ofta ett kunnande och sätt att lösa uppgifter på som FM aldrig kan komma i närheten av.

  Även om jag ibland hävdat att de farligaste "förbanden" en eventuell fiende kommer att möta är jaktlagen, så håller jag med dig om att begreppet strid inte är aktuellt för Hv i sin nuvarande form. Idag gör de mest nytta genom att avlasta våra (blivande) få stridande förband från bevakning m.m.

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag vet att det blandas värnpliktiga och yrkessoldater idag i förbanden och det är olyckligt på flera sätt.

  P.S.2 Sedan skall vi nog inte stirra oss blinda på fyskrav, utrustning och liknade. Stora vältränade styrkor har i närtid fått ge upp mot "förband" där flertalet soldater som stred inte kunde se skillnad på en buss i linjetrafik och en stridsvagn på tjugo meters håll:-)

  P.S.3. Läste för ett tag sedan om militäridrott på den "gamla goda tiden". Där framkom att det nästan alltid var "kasernkompanierna", bestående av malajer som vann. Dessa värnpliktiga soldater, som ej klarade några som helst fyskrav för att bli en "riktig" soldat var ofta elitidrottsmän, med tillhörande skador. De kastade längre, hoppade högre och längre, sprang fortare, o.s.v. än de "riktiga" soldaterna. Dessutom hade de en plats i försvaret av landet där de i många fall saknas idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Äntligen kommentar från Teaterdirektören!

   Hur ev nytt införande av vpl-GU kommer te sig är i nuläget okänt. Att värnpliktiga skall bemanna HV är ju helt bakvänt. HV är ju frivilligförsvarets essens.

   Om HV bemannas av "avdankade" yrkessoldater så skulle vi alla vara glada. Planen är nu att HV skall bemannas av korttidsutbildade ungdomar. Vi får se hur det blir.

   Din kommentar om fysisk prestationsförmåga hos soldater vittnar bara som vanligt om din okunskap! Jag pratar förövrigt inte om idrottsprestation utan fältmässsiga krav på uthållighet och fysiskt styrka. Det är i allra högsta grad kopplat till ett förbands stridsvärde.

   Och nej. Krigshistorien kryllar inte av tillfällen där dåligt tränade amatörer besegrat bra tränade elitförband. Ingen går på det.

   mvh

   Radera
  2. Skönt att vara saknad!

   Skall det inte gå att söka till Hv efter genomförd värnpliktstid i det nya systemet?
   Skall det inte gå att söka till Hv om man inte är korttidsutbildad ungdom?
   Ingår inte utbildning till HV i det återtagna GU-konceptet som redan startat?
   Idag övergår en yrkessoldat till värnpliktssystemet då anställningen upphör. Får man då inte söka till Hv?

   Om man anstränger sig lite finns det en hel del exempel på det jag beskriver. Allt i från Romartiden fram till Afg.
   Du får ursäkta min "vanliga okunskap"? Alla kan inte vara perfekta och upplysta.
   Det är kanske den (o)kunskapen som gör att jag håller helt med dig i ditt inlägg även om du inte förstår det;-)

   Jag anser dock att den helt avgörande frågan för Hemvärnets överlevnad är hur man tänker sig att personalförsörja organisationen i framtiden. Där finns många frågor som saknar svar!

   Teaterdirektören.

   P.S. Skall försöka komma ihåg att "humormärka" delar av mina kommentarer på din blogg, för undvikande av missförstånd;-)


   Radera
  3. Ber om ursäkt för ordvalet. Jag inser att jag ibland, i "min vanliga okunskap", ställer lite för höga krav på min omgivning.

   "Sven Duvas fader var sergeant, avdankad, arm och grå...."
   Herr Runebergs ord i ett känt epos om herr Duva.

   Fungerar kanske inte som ursäkt men som en förklaring?

   Teaterdirektören.

   Radera
 7. Frågan är hur säkrar man personaltillgången till HV i framtiden? Hur många nyutbildade och avgångna söker HV, och hur många slutar per år.
  Sen skulle man kunna tillföra utvalda HV Bataljoner GRK, PV mm i ett Tungt kompani med VPL, Dvs tillförs först vid MOB. På det sättet får du dina försvarsbataljoner, men det förutsätter mer Pengar till FM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt förslag saknar en viktig komponent: Vältränad bataljonsstab och duglig krigsbataljonchef. Dagens HV-bat är inte utrustade, tränade eller i övrigt rekryterade för att bedriva strid.

   Mitt förslag för att säkra soldattillförsel till HV är att öka arméns storlek och därmed kommer flödet till HV öka. Inom nuvarande ekonomiskt ram är inget att göra.

   Radera
  2. Hmm... att få fram bataljonschefer och stabspersonal för att krigsplaceras och övas till rätt behörighet kan väl inte vara något stort problem inom FM. Det är ju några av de få saker som det finns ett stort överskott på inom FM. Jag kan dock inte uttala mig om den fysiska statusen på den nivån men jag vet hur den ser ut lite högre upp.

   OBS Humor1
   Hört vid ett besök av stabsplats.(inte HV)
   "Finns det hjärtstartare i eller i anslutning till lokalen?"
   Pust!
   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Du skriver själv "förut lokalförsvarsförband i form av skansskytte hade" Den rollen förutsätter som jag ser det, att man förfogar över just Pansarvärn, Granatkastare och tex Pionjärresurs. Jag skriver dessutom "utvalda" och inte "Alla" Dessutom ska ett sådant förband verka från i fred, utvalda motståndsområden, vilket förenklar stridsuppgiften. Skulle vi inte klara att tillföra 4-6 Bataljoner kompetenta chefer och stabsmedlemmar skulle jag bli förvånad.

   Anser du att detta inte fungerar så ger jag dig alternativet med att kunna sammanföra 2 HV Bat till en stridsgrupp där du tillför Stridsgruppschef med Stab och Trosskomp, GRK komp osv.
   Fortfarande med försvarsuppgifter från i fred rekade och till viss del förberedda stridsställningar, Fördelen är att HV fortsätter som nu med utrustning och övning och FM får möjlig het till ett uthålligare försvar på 4-6 prioriterade platser.

   Men det förutsätter mer pengar till Mtrl och Personal

   Radera
  4. Klart det går, men förutsätter mer pengar. Får FM mer pengar så bör de gå till andra stridskrafter i huvudsak. Inte rationellt att skapa lokalförsvarsförband när vi har 8 underutvecklade manöverbataljoner.

   Att däremot sätta upp skansskytteförb som max kompanienheter och med befintlig utrustning vore billigt och kanske rationell andrahandsuppgift.

   Radera
 8. Inlägg och kommentarer är främst fokuserade på Hv uppgifter, nivå samt omfattning av utbildning/övning. Hv är organiserade i bevkompanier och insatskompanier. Övningstiden är för meniga 4 dagar respektive 8 dagar/år. Bevkompanierna är som benämningen antyder helt inriktade på bevakningsuppgifter, medan Insatskompanierna kan ha mer offensiva uppgifter. Ett exempel är att dessa senare skall klara förflyttning på 600 km på 24 tim.
  Ett stort problem för organisationen är att det är mycket stora skillnader mellan olika kompanier och bataljoner. Förhoppningsvis har MRstaber och utbgrupper bra koll på förbandens respektive nivå.
  Den nya GU (MGU) har olika inriktningar. Dels 9-12 mån FM, dels 4-7 mån för Hv. En klar förbättring mot tidigare. Inom resp MR finns gemensamma resurser som exv undkomp, CBRNplut, piplut och grkplut. Fn är tre grkplut under rekrytering/utbildning ötöver den som redan finns.

  SvaraRadera
 9. Engagemanget hos HV är stort och beundransvärt. Det förefaller också som att man inte är nöjd med de uppgifter som typförbanden hvbataljon m fl har, utan ständigt söker nya uppgifter med åtföljande materiel. Exemplen på dessa är otaliga där folk hävdar att pvrb, lvrb, pbv mm borde tillföras HV utifrån ibland oklara kriterier även om de främsta verkar vara 1. grejerna finns 2. jag gjorde gu med dem så jag kan använda dem 3. HV är det enda försvaret som finns kvar, klart det ska ha grejerna.

  Problemet med nya uppgifter och ny (kvalificerad) materiel är många, men jag listar i alla fall några här nedan:

  1. Nya uppgifter blir rimligen på bekostnad av befintliga. Så vem ska då lösa dagens, synnerligen viktiga uppgifter?
  2. HV utgörs av individer med vitt skild militär bakgrund. Visst kan det i ett hvförband finnas ett antal med lvrbskyttutbildning från GU, men sannolikheten att det i samma förband dessutom ska finnas radaroperatörer, stridsledare, sambandsledare osv osv som också krävs för ett lvförband är obefintlig.
  3. Kvalificerad materiel kräver kvalificerat materielunderhåll. Det räcker inte med en pbv, det krävs också en pbvutbildad mekaniker med pbvverktygssatser osv.
  4. Det krävs instruktörer för att utbilda på kvalificerade materielsystem, att hitta sådana inom HV torde vara svårt och även om man gör det så lär det inte finnas utbildningsanordningar förutom på funktionsregementet.

  Så hur ska vi då ta tillvara detta behov av "nya uppgifter" som uppenbarligen finns inom hvleden? Mitt förslag är att sätta upp typförbandet "hvförläggningspluton". Det skulle fylla ett reellt behov av förläggningar åt andra förband.

  Ett exempel är flygbaskompanierna som betjänar flygbas. De är väldigt slimmade organisationer med specialister inom fälthållning, räddningstjänst, drivmedel mmm som är helt inriktade på huvuduppgiften - att se till att flygplan kommer i luften så länge det bara går. När kriget kommer kan man räkna med att de i princip kommer att arbeta dygnet runt under ett antal dagar tills flygbasen i princip är förstörd, personalen har stupat eller flygplanen har tagit slut vilket som nu inträffar först. De få timmar som personalen kommer att kunna lägga på vila skulle då ge betydligt större effekt om den vilan kan ske i redan upprättade, uppvärmda tält där eldposten löses av någon annan.

  Ett annat användningsområde är vid operativa transporter, där dygnsvilan hos trupp och förare blir betydligt bättre i de redan upprättade och uppvärmda tälten.

  Ett tredje användningsområde borde vara hos markstridsförband som genomför återhämtning efter ett antal dagars stridsverksamhet.

  Osv osv.

  Ett sådant typförband borde utan tvekan kunna sättas upp inom ramen för HV. Att utbilda ett sådant förband borde HV utan tvekan kunna lösa inom egna led, och fördelen är det inte heller kräver tillgång till skjutterräng varför övningar kan ske på fler platser än vad vapenutbildning kräver.

  Materielmässigt så borde det fortfarande finnas tillgångar på t ex Förrådstält 25 som inte är ianspråktagna och som blir utmärkta förläggningar. I förlängningen så kan man kanske fundera på om Sjukvårdstält 4, Taktiskt tält 10, Värmeaggregat, elverk osv skulle kunna tillföras om tillgångar finns. Alla är materielsystem som, möjligtvis med undantag för elverk, vilken "allmäninstruktör" som helst kan utbilda på med stöd av instruktionsböcker. Elverk kräver eldriftledare mm, men här borde faktiskt civil kompetens i form av elektriker kunna gå att rekrytera.

  Så vad sägs, hur är intresset för att lösa denna viktiga uppgift?

  SvaraRadera